Hjälpmedel

Kortkommandon

Följande kortkommandon gäller på Office Mails webbplats. Dessa följer den brittiska regeringens rekommenderade kortkommandon. För att använda kortkommandona, tryck ALT-tangenten + tangentkombinationen.

S - Hoppa över navigationen

1 - Hem

5 - Komma igång

6 - Vanliga frågor och svar

8 - Användarvillkor

9 - Kontakter

0 - Information om kortkommandon (denna sida)


Resurser

Följande webbplatser ger vidare tillgänglighetsinformation för din webbläsare:


Navigation

En dold meny har placerats i början av varje sida för att möjliggöra för användare av skärmläsare att kunna länka till sidans huvudområden.

En länk har också givits i början av varje sida för att kunna ge enkel åtkomst till denna tillgänglighetsinformation.

Rubriker och navigeringsmenyer

HTML-rubriktaggar används för att upprätta dokumentstrukturen. H1-taggar används för huvudrubriker, H2-taggar för underrubriker osv.

Navigeringsmenyerna är märkta som HTML-listor. Detta säkerställer att antalet länkar i listan kan läsas ut i början och kan enkelt hoppas över.

Bilder

Alla bilder som används på denna webbplats har beskrivande alt tag-attribut.

Färger

Vi har värnat om att se till att färgkombinationerna på webbplatsens typsnitt och bakgrund kontrasterar mot varandra, och är anpassade för att se till att informationen fortfarande är tydlig när den visas med andra färgkombinationer.

Om du vill åsidosätta webbplatsens färger kan du göra det genom att antingen använda knapparna ovan eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att de passar dig.

Teckenstorlek

Storleken på de typsnitt som används på vår webbplats kan ändras. Du kan göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att de passar dig.

Stilmallar

Denna webbplats använder stilmallar för all visuell layout. Om din webbläsare inte stödjer stilmallar säkerställer användandet av strukturerad semantisk markering att sidans innehåll ändå går att läsa och är tydligt strukturerat.

Tabeller

Alla datatabeller har rubrikceller, så att skärmläsare kan läsa av dem bra. Tabellsummeringar används.

Formulär och fält

Alla formulärfält följer en logisk tabb-sekvens för att säkerställa en enkel navigering.

De flesta formulärfälten har också etiketts- och ID-attribut för att explicit associera fältet med dess etikett, vilket gör det enkelt att fylla i dem.

Länkar

Alla länkar har skrivits för att även kunna användas utanför sin kontext.